GPDR

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti TerraPC s.r.o., se sídlem Tábor 881/7, IČ: 29 29 44 87, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, C 71814/KSBR (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • TerraPC s.r.o.
 • smarda@terrapc.cz
 • 722 099 666
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je a je nutné zpracovat za prohlížení eshopu Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu      1 roku.

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti TerraPC s.r.o.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 3. Poskytovatel softwaru …
 4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

Doplňte například.

 Ukládání vašich nákupních preferencí

 Ukládání cookies + vysvětlení, co jsou cookies a proč je ukládáme